El Dia Mundial de l’Aigua també se celebra a Barcelona

L’any 1993 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 22 de març el Dia Mundial de l’Aigua. Des de llavors, els estats membres dediquen aquest dia a promoure activitats concretes i recomanacions sobre els usos de l’aigua. Manners va participar d’aquest dia amb l’organització de la Jornada Internacional per l’Aigua Pública i Democràtica al Pati Manning de Barcelona.

L’objectiu de la jornada era posar en valor que l’aigua és un bé públic i tots els agents implicats en la seva gestió han d’actuar en conseqüència. A més, un altre dels focus de debat va ser el paper de la societat i com els moviments socials poden participar dels processos de participació i democratització de l’aigua.

Les ponències es van centrar en les experiències de persones i organitzacions implicades en la gestió de l’aigua d’arreu del món i en l’anàlisi dels models de gestió pública, així com els processos per fomentar la participació de la ciutadania en aquest sector. Per tal de participar en aquesta jornada van venir experts de llocs com Canadà, París o Regne Unit i també responsables d’ecologia i medi ambient de ciutats com Terrassa, Salt, Valladolid, Palma de Mallorca o Barcelona.

La celebració del Dia Mundial de l’Aigua també va servir perquè des de les entitats Moviment Aigua Pública i Democràtica i Aiguaésvida es donessin a conèixer alguns dels objectius que aquestes impulsen com ara la creació d’una empresa pública de gestió de l’aigua metropolitana, la preservació dels ecosistemes aquàtics que abasteixen l’AMB i la creació d’un observatori ciutadà metropolità.

La jornada va concloure amb més de 80 inscrits i 20 ponents, unes xifres que valorem molt positivament a Manners ja que el tema de l’ús i gestió de l’aigua necessita de la màxima implicació perquè ens afecta a tots.