L’esport de Barcelona comparteix una jornada de bones pràctiques

L’associació catalana d’entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques, Gestiona, va organitzar una Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques el passat 13 de juny a la Casa Convalescència.

L’objectiu va ser congregar una representació de directius i tècnics dels centres esportius de Barcelona i Catalunya per compartir bones pràctiques en la gestió del dia a dia i aportar experiències dels diferents actors que hi participen.

Aquesta jornada, que va aglutinar 150 assistents, va permetre posar en comú diferents maneres de gestionar instal·lacions esportives i  que les entitats que formen part de Gestiona es relacionessin directament entre elles.

Al llarg del dia, els professionals van participar de sessions plenàries i després es varen dividir en 6 àrees desenvolupades que prèviament havien proposat els socis: ingressos, acompanyament del client, fidelització del client, avaluació del rendiment d’equips de treballadors, quadres de comandaments i lideratge d’equips.

La Jornada va concloure amb un debat sobre les Plataformes Intermediàries en el qual es va tractar la influència d’aquestes en el sector turístic i hoteler. L’èxit de participació de la jornada va demostrar que les entitats que formen Gestiona estan molt implicades en practicar uns bons hàbits en el dia a dia de la gestió esportiva.