SERVEIS

CALENDARI DE TREBALL

PRESSUPOST

ELECCIÓ DE LA SEU

COMUNICACIÓ

WEB / BLOG / FACEBOOK / INSTAGRAM

LOGÍSTICA: HOSTESSES I PERSONAL, AUDIOVISUALS, CATERING,

RETULACIÓ, DISSENY, FOTÒGRAF I VIDEO

TRASLLATS DELS PARTICIPANTS

ALLOTJAMENT

CALENDARI DE TREBALL

PRESSUPOST

COMUNICACIÓ

WEB / BLOG / FACEBOOK / INSTAGRAM

ELECCIÓ DE LA SEU

LOGÍSTICA

PROGRAMA SOCIAL DEL CONGRÉS

TRASLLATS DELS CONGRESSISTES

ALLOJAMENT

GESTIÓ ON LINE DEL PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

GESTIÓ ON LINE DEL PROCÈS DE PAGAMENT

FACTURACIÓ I CONTROL DELS INGRESSOS

CONTROL DE DESPESES

ASSISTÈNCIA ABANS, DURANT I DESPRÉS DEL CONGRÉS ALS PARTICIPANTS

CONTACTE AMB ELS PONENTS

GESTIÓ DE TRASLLATS I ALLOTJAMENT DELS PONENTS

RECEPCIÓ I CLASSIFICACIÓ ON LINE DE LES COMUNICACIONS

CORRESPONDÈNCIA AMB ELS AUTORS

REDACCIÓ DEL PROGRAMA I ELS HORARIS


Per a la gestió dels aspectes científics i tècnics d’un congrés, Manners disposa d’un software específic que permet un seguiment instantani de cadascun dels aspectes del procés.

ELABORACIÓ DEL DOSSIER D’ESPONSORIZACIÓ

CONTACTE AMB ELS SPONSORS

REDACCIÓ I TANCAMENT DE CONTRACTES

FACTURACIÓ